Неработни денови на Department of Human Services во текот на велигденските празници

Department of Human Services – што ги опфаќа службите Centrelink, Medicare и Child Support – ќе биде затворен во текот на државниот празник Велигден.

Сите service centres и повеќето телефонски линии нема да работат на:
• Велипеток, 25 март 2016 г. и
• Втор ден Велигден, понеделник, 28 март 2016 г.
Ако треба да доставите некој формулар или да пријавите заработка заради исплата од Centrelink во некој од овие денови, ќе може да го сторите тоа порано отколку обично.
Ќе ве известиме ако треба да поднесете пријава на некој поскорешен датум.
Ако не треба да доставите формулар или пријава за да добиете исплата, можеби автоматски ќе ја добиете исплатата малку порано отколку обично.
Во текот на државните велигденски празници, информации за вашите исплати за child support преку Child Support Info Service и од вашата Child Support online account.
Кога service centres се затворени, сепак може да пристапите кон вашите сметки на интернет преку myGov, преку апликацијата за мобилен телефон Express Plus и преку phone self service за да проверите на кои датуми треба да поднесете пријава, да ги обновите вашите поединости и да ја пријавите вашата заработка на брз и лесен начин.