Ајкулите ги јадат каблите за интернет

Не е јасно зошто ајкулите ги јадат оптичките кабли во океаните, но се почесто се појавуваат како причина за кинењето на интернет врските. Научниците сметаат дека електричните импулси што се пренесуваат преку каблите се слични на струите што ги прави потенцијалната жртва на ајкулата. Најмоѓната интернет компанија “Гугл” има преку 160,000 километри приватни кабли под водата околу светот и започна да ги обложува каблите со материјал што ќе ги заштити каблите во иднина од вилиците на морските предатори.

Останати вести