Svecheno proslaven Denot na nezavisnosta na Makedonija vo Dzilong

Vo sabotata, na 7 septemvri 2013 godina, vo salata na Makedonskata Pravoslavna Opshtina “Sv. Jovan Krstitel” od Dzilong, najsvecheno se odbelezha denot od nezavisnosta na Makedonija – “8 septemvri”.  Po toj povod se odrzha igranka so svechena akademija na koja uspeshno nastapi i KUD “Biser” so svoja prigodna programa.

 

Najprvo, Marijam Stojanovska so svojot prekrasen glas gi ispolni himnite na Avstralija i Makedodonija. Potoa pretsedatelot Mitko Nikolovski po pozdravot prochita referat za znachenjeto na praznikot.

Isto taka i parohiskiot sveshtenik, protoerej Chedomir Ilievski, so prigodni zborovi go chestita praznikot so povik proslavata da prodolzhi i utredenta na 8 septemvri so  pogolemo prisustvo na vernicite na svetata liturgija na koja kje se stavi poseben beleg za nezavisnosta na Makedonija.

Na proslavata imashe pokaneto i vidni gosti od lokalnata opshtina vo Dzilong, no posebno vnimanie privleche novopristignatiot generalen konzul vo Melburn, gospogjata Beti Korunovska.

Iznenaduvanje na ovaa prekrasna vecher priredi sonarodnikot Pece Nechovski so izvedba na poznatata monodrama “Makedonska Sudbina” od Jordan Plevnesh.  A nekolkute grupi na drushtvoto Biser i ovojpat kako i sekogash bea na svoe nivo pri ispolnuvanjeto na svojata programa.

Zoran Dimovski

Останати вести