Годишен бал на КУД Танец

Се известуваат играорците на КУД Танец и нивните родители дека во недела, на 15 декември, во 11 часот ќе се одржи годишниот бал во Социјалниот клуб на Престон Македонија. Ќе се сервира богат ручек со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената на картите за возрасни е $40, за деца и играорци $30, а за помали од 5 години $20. Се замолуваат сите играорци и нивните родители за присуство и навреме да си набават карти кај одговорните на групата.
Потсетување: последниот тренинг за оваа година e на 9 декември 2013, а новите тренинзи започнуваат на 3 февруари 2014 година.
За информации кај Коста тел: 9466 2610

Останати вести