Заедничка прослава во Хупер Кросинг

Минатава сабота МКУД Александар Македонски III одржа заедничка игранка со КУД Гоце Делчев во салата на црковната општина Света Злата Мегленска. Овој вид на другарување меѓу играорците веќе подолго време го практикуваат неколку  друштва и е за поздравување. На овој начин друштвата си ја вршат вистинската мисија што ја имаат, да не се политикантски друштва туку места за одржување на културата и традицијата, а за децата да се обезбедат можности за природен раст со вредностите на нивните родители.

Останати вести