Kомитска вечера сo Амбасадорот

Минатава седмица на комитската вечера, покрај новиот амбасадор Веле Трпески и конзулката Бети Коруновска, гости беа и двајца претставници на Хунзите –племе од Пакистан кое во своите преданија има директно потекло од војниците на Александар Македонски.

Многумина од приутните, забележувајќи детали за нивната поврзаност со Македонија, наоѓаа и сличности со Хунзите.

Останати вести