Владата на Абот ќе го намали бројот на агенции

Веднаш по стапувањето на власт Коалициската влада ги поништи плановите за градба на претставништва во Африка кои би чинеле повеќе милиони долари. Исто така се укинати 100 милиони долари за финансирање на разни испитувања, како за глобалното затоплување итн. Премиерот Абот во исто време им наложи на своите министри да ја намалат бирократијата, и да се спојуваат агенциите што се дуплираат во својата работа, со што сериозно се најавува дека Коалицијата ќе започне да ги средува финансиите.

Останати вести