Послушајте патриоти

Главниот јунак од најпознатата македонска патриотска песна “Послушајте патриоти” е Александар Караѓуле Охридски тој не бил мачен и убиен од Турците, туку од Бугарите и тоа во софискиот затвор во 1892 година!

Малку е познато дека во оваа песна се опеани ѕверските мачења и смртта на македонскиот патриот и деец, охриѓанецот Александар Караѓуле Охридски) е посветена на неговото темничење во бугарските затвори, каде и бил ликвидиран.
Државата Македонија што ја изборија партизаните во втората светска војна со повеќе од 21,000 жртви, се обидуваат подло да ни ја искривоколчат историјата, со крајна цел – на македонската нација да и го накалемат наводното бугаро-татарско етничко потекло.
Дека сме свои на своето сведочат и настаните опишани во овој текст, кои секако дека не се и единствени.

https://www.youtube.com/watch?v=YWfXjvfNq7g

Останати вести