Прослава во Шелдон за Денот на независноста на Република Македонија

Подмладокот на MASO (Macedonian Austalian Community Organization), организира прослава за Денот на независноста на Република Македонија на 6 ти септембар во Шелдон Рецепција со почеток воо 6,30. На оваа вечер ќе ве забавува оркестарот Китка со нашата ѕвезда Вера Трајкоска како и многу други локални таленти. Цена на картите $ 60.
За повеќе информации јавете се во Шелдон Рецепција на 9364 822 кај Славче 0422 431 601 или кај Елена 0422 788167.

Останати вести