Prekrasna proslava za odbelezhuvanje na 11 oktomvri

Играорната група “Македонка” од Сиднеј

Makedoncite od igraornite drushtva od Melburn i Sidnej minatiov vikend se sobraa zaedno da go proslavat “11 oktomvri”.

Denot koga vo 1941 godina makedonskiot narod ja zapochna narodnoosloboditelnata borba protiv fashistichkiot okupator. Vo toa vreme Makedonija bila podelena pomegju Italija, Albanija i Bugarija. Posle chetirigodishnata krvava borba na makedonskiot narod vo Vtorata svetska vojna, vo koja zaginaa nad 27,000 lugje, e sozdaden temelot na deneshna Republika Makedonija.
Minatava sabota mladosta i druzhenjeto bea prekrasni vo prostoriite na socijalniot klub na Preston Makedonija, kade nastapija slednite umetnichki drushtva: KUD Tanec, KUD Makedonka od Sidnej, KUD Jane Sandanski i KUD Svetlost.

Koste Kolevski i viktoriskata parlamentarka Lili Diambrosio

Pretsedatelite na folklornite  drushtva Koste Kolevski (KUD Tanec), Zora Drnovska (KUD Makedonka od Sidnej) i Zdravko Talevski (KUD Jane Sandanski)

Igraornata grupa “Makedonka” od Sidnej

Folkloristite na KUD “Jane Sandanski”

Igraorcite na KUD “Tanec”

Igraorcite na KUD “Tanec”

Najstaroto kulturno umetnichko drushtvo vo Melburn “Svetlost”  formirano vo dalechnata 1960 godina

Veselbata gi sploti site na podiumot

Останати вести