Свечена игранка на тепавци

Тепавската добротворна организација организира свечена игранка.
Игранката ќе се одржи во сабота, на 16 ноември 2013 година во просто-
риите на Македонскиот спортски комплекс “Илинден”, 468 468 West Botany
Street Kogarah со почеток во 18.00 часот.

Цената на влезниците е 60 долари за возрасни и 30 долари за деца. Во
цената е вклучена богата вечера со сите алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци.
Остварените приходи ќе се употребат за доградба на манастирот “Свети
Арангел” во село Тепавци.
За влезници и за повеќе информации можете да се јавете кај следните лица:

Ѓорѓи гајдаџијата – 0412687031

Душко Петровски – 0412261245

Живка Петровска – 95437769

Останати вести