Внимание

Управата на хуманитарната организација АХАМ (AHAM Australia) по повод новогодишните празници го донесе следното решение: Цената на два пакета испратени од

еден испраќач и двата пакети да гласат на исто име со иста адреса за само $160. Ова важи само за Викторија

Од АХАМ

Останати вести