Пикник на пензионерите од Мелбурн

Пензионерската федерација од западниод дел на Мелбурн на 24 ноември го организира 19 от по ред традиционален пикник. Пикникот ќе се одржи на манастирското место Свети Наум во Роклин. По тој повод се поканува македонската заедница да земе учество и да ја збогати атмосферата на овој собир. Ќе се сервира традиционалното манастирско гравче и ќе се одржи утринска богослужба. Дента ќе свири во живо музичка група. Сите се добредојдени. За повеќе инфо кај Јован тел: 03) 9314 8585; мобил : 0434 083 440 или Ило тел: 03) 9367 3091; моб: 0418 396 256.

Останати вести